Neuer Renault Clio startet im November! Preis: ab 12.800 Euro.